วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หายาก

"โบราณท่านว่าไว้แต่ก่อนว่า สิบคนจะหาผู้กล้าได้คนหนึ่ง ร้อยคนจะหาผู้มีสติปัญญาได้คนหนึ่ง"
เป็นคำคมวาทะของสุมาเต็กโชที่กล่าวแก่เล่าปี่

บทความ