วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จน

"จนยากแต่มิใช่เห็นเงินทองก็ตาลุก ชาวเสียงสานต้องการดื่มเกียรติ"
เป็นคำคมวาทะของจูล่ง
ที่ปฏิเสธการปูนบำแหน็จรางวัลจากการออกศึกสงคราม

บทความ