วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นกน้อยทำรัง

" ธรรมดานกแม้จะทำรังอาศัย
ก็ให้ดูต้นไม้อันร่มชิดจึงจะได้อยู่เป็นสุข อนึ่งเกิดมาเป็นชายก็ให้พึงพิเคราะห์ดูเจ้านายอันมีน้ำใจโอบอ้อมอารี จึงเข้าอยู่ด้วย"
เป็นคำคมวาทะของลิอิ๋นที่กล่าวแก่เล่าปี่ที่ยอมสวามิภักดิ์ขอเป็นข้ารับใช้

บทความ