วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ย้ายภูเขายากเหมือนพลิกฝ่ามือ


"ถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำได้
ต่อให้ต้องย้ายภูเขา ถมทะเล เราก็จะสามารถทำได้
แต่
ถ้าจิตใจเราคิดว่าไม่สามารถทำได้
แม้จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือ
ก็จะไม่มีวันประสบผลสำเร็จ"
ซุน ยัด เซ็น

บทความ