วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัฒนธรรมแลกเปลี่ยน

"ผมสังเกตว่าเวลานี้สังคมไทยอยู่ในสภาพที่สองวัฒนธรรมมาปะทะกัน
คือ
วัฒนธรรมความเชื่อ  กับวัฒนธรรมความคิด
ความเชื่อ มีคำคู่กัน คือ "เชื่อฟัง"
และวัฒนธรรมความเชื่อฟังก็มาจากการฟัง ดังนั้น วิวัฒนาการของสังคมเรา
จึงมาจากการฟังเยอะ ตั้งแต่ฟังพระเทศน์ ฟังผู้มีอำนาจ
ฟังผู้มีผลประโยชน์
จากนั้น
จึงสะสมมาเป็นความเชื่อ
ในขณะที่ความคิดนั้นคู่กับคำว่า "คิดอ่าน" การอ่านเป็นรากฐานของความคิด
ดังนั้นเมื่อรากฐานคือความคิดอ่านยังไม่แน่น
ความคิดจึงไม่เข้มแข็ง
พอมาถึงปัจจุบัน
สังคมก้าวกระโดดมาเป็นสังคมแบบไฮเทคที่การเขียนหนังสืออาจจะไม่จำเป็นแล้ว
เพราะฉะนั้นการอ่านก็ยิ่งอ่อนแอลงไปอีก รวมถึงเรื่องอื่นด้วย
เช่นแต่ก่อนจะข่มอารมณ์ต้องนับ ๑ - ๑๐ เดี๋ยวนี้กด ๑ - ๑๐
ทะเลาะกันได้เลย รักกันได้เลย อารมณ์คนไวมากขึ้น
ไม่ได้ใช้ความคิด ใช้แต่ความรู้สึก"

บทความ