วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

น้ำหยด


น้ำหยดทีละน้อย
น้ำย้อยทีละหยด
จะหยดมากหยดน้อย หยดบ่อย ๆ มันก็หมด

บทความ