วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เผาศพทั้งที เผาผีเสียบ้าง

อบายมุขหกผีร้าย
ผีที่ 1 ชอบสุราเป็นอาจิณ     ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร
ผีที่ 2 ชอบเที่ยวยามวิกาล    ไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตน
ผีที่ 3 ชอบดูสอดรู้การเล่น    ไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขน
ผีที่ 4 คบคนชั่วมั่วกับโจร   หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน
ผีที่ 5 ชอบเล่นม้ากีฬาบัตร   สารพัดถั่วโปไฮโลสิ้น
ผีที่ 6 เกียจคร้านการทำกิน    มีทั้งสิ้นหกผีอัปรีย์เอย.
อบายมุขหกผีร้าย
ผีที่ 1 ชอบดื่มสุรากัญชาฝิ่น     เฮโรอีนยาบ้ายาขยัน
ผีที่ 2 ชอบเที่ยวยามวิกาลผลาญเงินกัน    ไม่ผูกพันรักลูกเมียพาเสียตน
ผีที่ 3 ชอบดูสอดรู้การเล่น    ไม่ละเว้นหนังบาร์ละครโขน
ผีที่ 4 คบพาลคนชั่วมั่วกับโจร    หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน
ผีที่ 5 ชอบการพนันเบอร์หวยรวยทางลัด     สารพัดถั่วโปไฮโลสิ้น
ผีที่ 6 ชอบเกียจคร้านการงานไม่ทำกิน    มีทั้งสิ้นหกผีอัปรีย์เอย.
อันว่าเหล้า
อันว่าเหล้า       คือสุรา     หมาไม่แดก
คนก็แปลก  แดกได้   ไม่อายหมา
กูก็แปลก   แดกด้วย   ซวยละวา
หมาก็หมา   กูจะแดก   ทำไมกู.

บทความ