วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บ้านที่น่าอยู่ ขาด"หนู"ไม่ได้

บ้านจะน่าอยู่ ต้องเลี้ยง"หนู"เยอะ ๆ

หนูตัวที่หนึ่ง คือ ผู้นำ
หนูตัวที่สอง คือ น้ำใจ
หนูตัวที่สาม คือ หนักแน่น
หนูตัวที่สี่ คือ นับถือ

บทความ