วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พี่รู้สอง น้องรู้สี่ ใครมีดีเอามาแบ่งกัน

"ถ้าคนสองคนที่มีเงินคนละ 1 รูปี เมื่อนําเงินมาแลกกัน
กลับบ้านเขาก็จะมีเงินคนละ 1 รูปี...หากคนสองคนที่มีความรู้คนละเรื่องและนําความรู้มาแลกกัน
เมื่อกลับบ้านเขาทั้งสองจะมีความรู้คนละ 2 เรื่องกลับไป"
อินทิรา  คานธี

บทความ