วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คนท้าคนให้ลองค้นหาคนว่ามีกี่คน

ต้นไม้แห่งชีวิตต้นนี้ ซ่อนความหมายดี ดี ไว้มากหลาย
แต่
ถ้ามองไม่ดีก็จะมีแต่ตาลาย
ต้องตาบวดปวดหายไปหลายครา
อยากท้าทาย ทายท้า
ใช้ตามองหาหน่อย
ว่าต้นไม้ต้นนี้มีคนซ่อนอยู่กี่คน

บทความ