วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทรยศ

"ข้าพเจ้ายอมทรยศโลก ดีกว่าให้โลกทรยศข้าพเจ้า"
เป็นวาทะสามก๊กที่แสดงความเด็ดเดี่ยว มั่นคงและแน่วแน่ของโจโฉ

บทความ