วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ฉันคิดฉันจึงเป็น

I think and that is all that I am.
“ฉันคิด และนั่นแหล่ะคือ ทั้งหมดที่ฉันเป็น”
Wayne Dyer

บทความ