วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ด้วยตัวของท่านเอง

If you want a thing done well, do it yourself.
“ถ้าท่านอยากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จด้วยดี ก็จงทำมันด้วยตัวของท่านเอง”
Napoleon Bonaparte

บทความ