วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาพของ(ห)ลวงตา

<<<<<ภาพลวงตา หมายถึงภาพที่หลอกตาให้มองเห็นและรับรู้ผิดพลาดไปจากความจริง ส่วนใหญ่สายตาจะรับรู้ผิดพลาดเกี่ยวกับรูปทาง ขนาด และ สี
<<<<<อวัยวะที่ใช้ในการสัมผัสของคนเรามีหลายชนิด “ตา” ก็เป็นอวัยวะที่ใช้ในการสัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น แต่เราจะมีระบบที่ใช้ในการประมวลผลหลัก คือ “สมอง” ที่จะเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไร ตาและสมองจะทำงานสัมพันธ์กันเสมอ แต่จะมีบ้างที่เกิดอาการสับสน ทำให้สิ่งที่เห็นผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่งบางครั้งปรากฏการณ์ที่ว่านี้ อาจไม่ได้ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายโดยตรง แต่เป็นเรื่องจริงของความรู้สึกและประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน


ตำแหน่งจุดบอดบนจอตาของเรา(blind spot)
รูปแบบที่สมองทำกับช่องว่างที่เกิดขึ้นในภาพบนจอตาที่ไม่สามารถอธิบายได้เรียกว่า
การเติมเต็ม (filling in)
>>>> ขอกล่าวถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาและสมองดังนี้ ตาและสมองทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดมาก โดยตาเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่รับภาพเข้ามา ส่วนสมองทำหน้าที่ประมวลผล และวิเคราะห์ว่าภาพที่รับเข้ามานั้นเป็นภาพอะไร มีสีอะไร เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง เมื่อแสงจากวัตถุกระทบเลนส์ตา จะเกิดการหักเหและปรากฏเป็นภาพจริง
การทำงานประสานกันระหว่างตาและสมอง

สาเหตุของการเกิดภาพลวงตา
<<<1. เกิดจากความสามารถในการกวาดสายตาในแนวดิ่งและแนวราบไม่เท่ากัน
<<<2. เกิดจากตาสองข้างส่งข้อมูลที่แตกต่างไปยังสมอง
<<<3. เกิดจากการเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใด ( เช่นภาพแรกที่จริงๆแล้วเป็นเส้นขนาน )
<<<4. เกิดจากการเกิดมุมหรือตัดกันของเส้น
<<<5. เกิดจากการเปรียบเทียบ หรือขนาดสัมพัทธ์ (Relative size )
<<<6. เกิดจากสิ่งแวดล้อม
<<<7. เกิดจากการมองเห็นภาพด้วยนัยน์ตาทั้งสองข้าง
<<<8. เกิดจากเซลล์ประสาทมีขีดจำกัดในการรับรู้
<<<9. เกิดจากสมบัติของแสง

เห็นเด็กน้อยไหม

น่าแปลก หรือ หน้าแปลก

คนลวงตา เขียนภาพลวงตา

บทความ