วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บอก/สอน/เข้าร่วม

Tell me and I forget. Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
“บอกฉันแล้วฉันก็ลืม สอนฉันแล้วฉันก็จำ ให้ฉันเข้าร่วมแล้วฉันก็เรียนรู้”
Benjamin Franklin

บทความ