วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชีวิตก็เหมือนการขี่จักรยานแหล่ะLife is like riding a bicycle – in order to keep your balance,
you must keep moving.

“ชีวิตก็เหมือนการขี่รถจักรยาน เพื่อรักษาสมดุลไว้ คุณจะต้องขับเคลื่อนมันต่อไป”

 Albert Einstein

บทความ