วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตีน กะ ตา

ตีนกับตา อยู่กันมา แสนผาสุก                จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินนักหนา
มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ยปรัชญา  ว่ามีคุณ แก่ตา เสียจริงๆ
ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่างๆ                        ตาจึงได้ ชมนาง และสรรพสิ่ง
เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิง        ว่าตีนนี้ เป็นสิ่ง ควรบูชา
ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็หมั่นไส้                   จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา
ว่าที่ตีน เดินเหินได้ ก็เพราะตา                    ดูมรรคา เศษแก้วหนาม ไม่ตำตีน
เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญกว่า          ตีนไม่ควร จะมา คิดดูหมิ่น
สรุปว่า ตามีค่า สูงกว่าตีน                        ทั่วธานินทร์ ตีนไปได้ ก็เพราะตา
ตีนได้ฟัง ให้คลั่งแค้น แสนจะโกรธ          เร่งกระโดด ออกไป ใกล้หน้าผา
เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตา       ดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้เลย
ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่งกระโดด                 ก็พิโรธ แกล้งระงับ หลับตาเฉย
ตีนพาตา ถลาล้ม ทั้งก้มเงย               ตกผาเลย ตายห่า ทั้งตาตีน
พระภิกษุประสงค์ เฉลียวฤษี  

บทความ