วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ดูคนอย่าดูหน้า ต้องดูที่วิชาความรู้


สามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือนั้น บุคคลหนึ่งที่สมควรกล่าวถึงคือ "บังทอง" เพราะบังทองไปเสนอแผนให้ "โจโฉ" ใช้กล "ห่วงโซ่สัมพันธ์" ร้อยเรือไว้ให้ติดกัน เวลาเกิดไฟไหม้ จะได้แก้ไขไม่ทัน
เมื่อทางฝ่ายซุนกวน ไม่ชอบใจบังทอง...บังทองก็มาหาเล่าปี่....
สุมาเต๊กโช เคยบอกเล่าปี่ว่า "ฮกหลง ฮองซู ได้มาแต่คนหนึ่ง คิดทำการใหญ่ได้สำเร็จ"
เมื่อบังทองมาหาเล่าปี่ เล่าปี่เห็นลักษณะบังทองวิปริต จึงไม่ยินดีอยากใช้บังทอง (ลืมคำของสุมาเต๊กโช) พอดีมีเมืองเล็กๆ ว่างอยู่ เล่าปี่จึงส่งบังทองไปเมืองลอยเอี๊ยง..(ห่างจากเกงจิ๋วสามร้อยเส้น)
บังทองไปเป็นเจ้าเมืองลอยเอี๊ยง ได้แต่กินเหล้าแล้วนอน..ไม่เป็นอันทำราชการ มีคนมาฟ้องเล่าปี่ว่า "บังทองเสพย์สุราทุกวัน" เล่าปี่ไม่ชอบใจ ส่งเตียวหุยไปสืบราชการ
เตียวหุยไปถึงเมืองลอยเอี๋ยง...ไม่เห็นบังทองอยู่ในที่ราชการ มีคนรายงานว่า "บังทองเสพย์สุราเมานอนอยู่"
เตียวหุยโกรธมาก จะไปจับบังทองมาลงโทษ แต่ซุนเขียนห้ามไว้ จึงให้ไปเอาบังทองมาไต่ถามดู....คนใช้ก็พยุงบังทองออกมา...เตียวหุยเห็นเช่นนั้นก็โกรธ จึงว่า "พี่เราใช้ให้ท่านมาเป็นเจ้าเมือง เหตุใดจึงละหน้าที่มากินสุราจนเมามายเล่า"
บังทองจึงว่า "ท่านว่าเราละราชการบ้านเมืองนั้นข้อใด"
เตียวหุยจึงว่า "ท่านมารักษาบ้านเมืองร้อยวันเศษ กินแต่สุรามิได้ตัดสินเนื้อความราษฎร จนราษฎรไปฟ้อง"
บังทองจึงว่า "เราเห็นเมืองก็น้อย ราชการก็น้อย ยากอะไรจะตัดสินเนื้อความเพียงนี้"
แล้วบังทองจึงใช้ให้คนใช้ ไปนำเอาคดีความซึ่งฟ้องร้องกล่าวโทษกันที่ค้างอยู่ พร้อมทั้งโจทย์จำเลยเป็นหลายคู่มาพร้อมกันแล้ว บังทองจึงให้อ่านฟ้อง และคำให้การของโจทย์จำเลย ครั้นเสมียนอ่านข้อความไป บังทองรับฟ้อง ปากก็ว่ากล่าวตัดสิน มื่อจับพู่กันจดความไว้ได้รวดเร็วว่องไว ไม่นานคดีความก็แล้วเสร็จ โดยไม่มีความผิดพลาดเลย..
บังทองหันมาถามเตียวหุยว่า ยังมีราชการสิ่งใดก็ว่ามาเถิด เตียวหุยจึงว่า ราชการก็มีเพียงเท่านี้
บังทองจึงกล่าวว่า ถึงราชการโจโฉหรือซุนกวนก็ดี เหมือนเราจับหนังสือขึ้นชูไว้บนฝ่ามือ ถ้าเปิดดูเมื่อใดก็จะเห็นแจ้งสิ้น
เตียวหุยได้ฟังดังนั้นก็ตกใจ จึงว่า "ซึ่งเล่าปี่กับข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่า ท่านมีสติปัญญาถึงเพียงนี้ ข้าพเจ้าจะเอาเนื้อความทั้งนี้ไปแจ้งให้เล่าปี่ฟัง"
เมื่อเตียวหุยกลับไปเล่าเรื่องให้เล่าปี่ฟัง เล่าปี่ก็ให้เตียวหุยกลับไปเชิญบังทองมา และแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้วยกันกับขงเบ้ง.......
เรื่องนี้..เล่าปี่ซึ่งดูลักษณะคนเก่งก็ยังพลาด...เพราะเห็นหน้าบังทองไม่สวยงาม..จึงเกือบเสียกุนซือชั้นยอดไปคนหนึ่ง

บทความ