วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อย่างน้อย

If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.
“ช่วยเหลือคนอื่นๆ ถ้าคุณสามารถทำได้ แต่ถ้าทำไม่ได้
อย่างน้อยที่สุดก็อย่าทำร้ายคนอื่นเลย”
 Dalai Lama

บทความ