วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความรักของอวิชชา

มีชายหนึ่ง ลิงหนึ่ง อยู่ด้วยกัน                คนก็รัก ลิงนั้น เป็นหนักหนา

ลิงก็รัก คนจัด เต็มอัตรา                     ทั้งสองรา รักกัน นั้นเกินดู

มาวันหนึ่ง คนนั้น นอนหลับไป     แมลงวัน มาไต่ ที่กกหู

ลิงคิดว่า ไอ้นี่ยวน กวนเพื่อนกู                 จะต้องบู๊ ให้มันตาย อ้ายอัปรีย์

ฉวยดุ้นไม้ มาเงื้อ ขึ้นสองมือ                     ฟาดลงไป เต็มตื้อ แมลงวันหนี

ฝ่ายเพื่อนรัก ดิ้นชัก ไปหลายที                  ดูเถิดนี่ ความรัก ของอวิชชา ฯ
พุทธทาสภิกขุ

บทความ