วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รักเดียวใจเดียว

"เกิดมาเป็นหญิง จะให้มีชายต้องถึงสองคนก็ไม่ควรนัก"
เป็นคำคมวาทะของซุนฮูหยิน ที่แสดงความมั่นคงต่อสามีและไม่อาจมีชายใดอื่นได้อีก

บทความ